Hogyan jussak felsőfokú szintre angolból?

Hogyan jussak felsőfokú szintre angolból?

angol nyelviskola
angol nyelviskola

A felsőfok elérése egy valóban embert próbáló és kitartást igénylő célkitűzés. Éppen ezért az elszántság mindenképp szükséges a sikerhez. Ahhoz azonban, hogy tisztába kerüljünk az odavezető úttal, először érdemes megismernünk, milyen elvárásokkal is kell szembenéznünk az adott felsőfokú nyelvi szinten. Az alábbiakban ezzel is részletesebben foglalkozunk, amellett hogyan is jussunk a felsőfokra angolból.

Angol felsőfokú nyelvi szint

Az alap, vagy középfokhoz hasonlóan a felsőfokon is két szintet különböztethetünk meg. Ezek név szerint a C1, illetve a C2 nyelvi szint. Ezek közül a C2-es szint az anyanyelvi tudást megközelítő szintnek tekinthető.

C1 nyelvi szint

Ezen a szinten képesnek kell lennünk a hosszú, összetett és nehéz szövegeket megérteni és ezen túlmenően fel is ismeri a mögöttes jelentéstartalmakat. Nagyon fontos, hogy kommunikációnk folyékony, spontán legyen. A nyelvet tudjuk rugalmasan és hatékonyan használni akár társasági, akár szakmai közegben is, sőt mi több összetettebb témákban is tudjunk világos, részletes és jól felépített szövegek megalkotására.

A C1-es nyelvi szint a felsőfokú nyelvvizsga szintjének tekinthető. Ez a szint és természetesen a C2-es szint már tényleg magas szintű nyelvtudást feltételez, amihez bizonyos fokú lexikális tudás is kell. Ennek oka az, hogyha a saját nyelvünkön sem vagyunk képesek megfelelni az itt leírt követelményeknek, akkor ez angolul sem fog menni, ezért e szerint mérlegeljük, hogy eddig szeretnénk-e eljutni.

Hallás utáni értés

A C1-es szinthez még a nem világosan szerkesztett és rejtett jelentéstartalmú, hosszú szöveget is meg kell értenünk. Szinte erőfeszítés nélkül értenünk kell a tévéműsorokat és a filmeket. Megérteni a hosszabb beszédeket még akkor is, ha azok nem világos felépítésűek, illetve ha a kapcsolódások csak közvetettek és nem egyértelműen jelzettek.

Olvasott szöveg értése

Olvasás terén a hosszú, összetett, tényszerű és irodalmi szövegeket egyaránt értenünk kell és érzékelni bennük a különböző stílusjegyeket. A szakmai cikkeket és a hosszú műszaki leírásokat akkor is képesnek kell lennünk megérteni, ha nem kapcsolódnak szakterületeinkhez.

Beszédkészség

Felsőfokon folyamatosan és gördülékenyen fejezzük ki magunkat, ritkán keressük a szavakat és kifejezéseket. A nyelvet könnyeden és hatékonyan használjuk a különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. Gondolatainkat, véleményeinket pontosan ki tudjuk fejteni.

Íráskészség

Írás terén képesnek kell lennünk világos, jól megszerkesztett, hosszabb szöveggel véleményt megfogalmazni. Levelet, esszét vagy beszámolót tudunk írni bonyolult témákról, kiemelve a fontosnak tartott pontokat.

C2 nyelvi szint

A C2 szint még ennél is tovább megy, így az abszolút anyanyelvi szintnek feleltethető meg, vagyis a kommunikáció során még szakmai dolgok esetén sem okozhat gondot a folyamatos kommunikáció és véleményformálás. Gyakorlatilag napi szinten tudjuk használni a legfinomabb árnyalási technikákat is nyelvtani közlés során. A halás utáni értés pedig a nehezebb dialektusok esetén sem állít minket lehetetlen feladat elé.

Hallás utáni értés

Az abszolút felsőfokú tudás birtokában amennyiben van időnk a kiejtéshez hozzászokni, nem jelent gondot akár az élőben hallott, akár a médián keresztül sugárzott beszéd megértése, még akkor sem, ha a sebesség anyanyelvi szintű.

Olvasott szöveg értése

Szövegértés terén könnyedén elolvashatunk szinte bármilyen nyelvezetű szöveget, beleértve az elvont, szerkezetileg vagy nyelvészetileg bonyolult szövegeket is, például leírásokat, szakmai cikkeket és irodalmi alkotásokat.

Beszédkészség

Ezen felül erőfeszítés nélkül képesek vagyunk részt venni bármely beszélgetésben, továbbá jól ismerjük a sajátos kifejezéseket és a hétköznapi nyelvi fordulatokat. Folyékonyan fejezzük ki magunkat, és az árnyaltabb jelentéseket pontosan alkalmazzuk.

Íráskészség

Mindemellett világos, zökkenőmentes, megfelelő stílusú szöveget tudunk írni, pl. bonyolult leveleket, beszámolókat és cikkeket, melyekben a logikai felépítés hatékonyan segíti a hallgatót a lényeges információk észrevételében és felidézésében. Szakmai és irodalmi szövegekről összefoglalót, értékelést tudunk írni.

Tanácsok az angol felsőfok eléréséhez

Az tehát jól látható, hogy komoly energiát és nem kevés időt kell beleölünk egy felsőfokú angol szint eléréshez. Ehhez számos módszer rendelkezésünkre áll, melyekből mindenképp érdemes egy-kettővel megpróbálkoznunk.

  • Keressünk megfelelő angol tanfolyamot

A legjobb választás egy olyan képzés lehet, ahol mi választhatjuk meg mikor szeretnénk tanulni, így saját tempónkban tudunk majd haladni a tananyaggal is.

  • Ne csak órán ülve tanuljunk

Nagyban megkönnyítheti a nyelvtanulás folyamatát, ha külföldi híradókat, hírleveleket, videókat használunk a szókincsünk fejlesztéséhez.

  • Folyamatosan gyakoroljuk az angol beszédet

Ehhez rendelkezésre állnak a nyelviskolákban csak beszédórák, de az is jó lehetőség lehet, ha találunk egy megfelelő beszélgetőpartnert, akivel pallérozhatjuk tudásunkat.

  • Egynyelvűség erőltetése

 

Az angolul gondolkodás mellett, hasznos lehet egy egynyelvű szótár beszerzése. Ezek rákényszerítenek minket arra, hogy még több szót tanuljunk meg és ezeket kontextusukban tudjuk értelmezni.

Budapesten a Behappy Nyelviskola segít a legjobb szintre eljutni angolból. Az angol nyelvtanfolyam haladóknak oldalon több információt is olvashatsz!

Összegezve:

A felsőfokhoz a kulcs tehát a kitartás és a folyamatos fejlődés iránti vágy. Amennyiben ezekkel rendelkezünk, akkor szinte garantált, hogy előbb, vagy utóbb elérjük a felsőfokú angol nyelvtudást.